Các hướng nghiên cứu của SIERRA:

1. Lĩnh vực khoáng sản:

 • Công nghệ và thiết bị khai thác mỏ thân thiện với môi trường
 • Nghiên cứu, ứng dụng các mô hình khai thác mỏ thông minh
 • Tối ưu hóa đồng bộ thiết bị trong khai thác mỏ
 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo(AI) trong dự báo, tối ưu hóa các khâu công nghệ
 • Nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp nổ mìn hiện đại, hiệu quả, an toàn
 • Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 4.0 trong giám sát các tác động trong nổ mìn
 • Nghiên cứu ứng dụng UAV trong thành lập bản đồ, giám sát an toàn mỏ
 • Quản lý tài nguyên và quy hoạch không gian
 • Kỹ thuật số và tự động hóa
 • Nghiên cứu, bồi dưỡng huấn luyện, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động

2. Lĩnh vực tuyển khoáng, luyện kim:

 • Tối ưu hóa quá trình tuyển quặng kim loại, phi kim loại và than.
 • Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tuyển hiện đại nhằm tăng hiệu suất thu hồi khoáng sản
 • Nghiên cứu, chế tạo các vật liệu mới
 • Tái sử dụng và tái chế khoáng sản
 • Kinh tế tuần hoàn trong quá trình luyện kim
 • Tái sử dụng và tái chế các chất thải tuyển khoáng

3. Lĩnh vực môi trường:

 • Mô hình cải tạo và phục hồi môi trường tối ưu trong khai thác mỏ
 • Ứng dụng AI trong dự báo các tác động tới môi trường trong khai thác, chế biến
 • Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quan trắc chất lượng môi trường
 • Nghiên cứu, chế tạo các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí
 • Nghiên cứu giảm thiểu các khí nhà kính trong ngành mỏ
 • Xử lý nước thải axit trong khai thác mỏ
 • Quản lý phát thải và khí nhà kính
 • Phát triển vật liệu thân thiện với môi trường
 • Xử lý và tái chế chất thải từ công nghiệp mỏ
 • Hợp tác đa phương và chính sách quốc gia
 • Kinh tế tuần hoàn trong công nghiệp mỏ