VIỆN CÔNG NGHỆ KHOÁNG SẢN, LUYỆN KIM VÀ MÔI TRƯỜNG SIERRA được thành lập vào tháng 3 năm 1997, có trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam.

  • SIERRA là thành viên của VUSTA - Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vietnam Union of Science and Technology Associations) - nơi hội tụ các nhà trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.
  • SIERRA được quản lý, điều hành và hoạt động bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và triển khai công nghệ trong nước và quốc tế hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực THĂM DÒ ĐỊA CHẤT, KHAI THÁC MỎ, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN, LUYỆN KIM, VẬT LIỆU và MÔI TRƯỜNG.
  • SIERRA cung cấp các giải pháp khoa học cho nâng cao hiệu quả đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoặc trực tiếp thực hiện đầu tư cùng các doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học, hoặc chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp dạng chìa khóa trao tay (turn key) hoặc các hình thức hợp tác khác.
  • SIERRA đã tham gia và thực hiện thành công nhiều dự án, đề tài khoa học nổi bật; hiểu rõ phương thức, qui trình quản lý cũng như hệ thống pháp lý đối với các dự án; là đối tác hỗ trợ hiệu quả nhất, đáp ứng những yêu cầu cơ bản của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
  • SIERRA tư vấn và hỗ trợ các nhà đầu tư trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh khác nhau tại Việt Nam từ tìm hiểu thị trường, tư vấn xây dựng dự án, đánh giá để đưa ra quyết định đầu tư đến tìm hiểu và thương lượng đầu tư/ quản lý dự án và các hoạt động thiết kế, vận hành, khai thác dự án.
  • SIERRA là đối tác tin cậy của nhiều công ty, tổ chức khoa học và công nghệ, phòng thí nghiệm, các trường đại học công nghệ trong nước và quốc tế.

SIERRA có sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi như sau:

  • SỨ MẠNG: Nghiên cứu khoa học; tư vấn, triển khai các dịch vụ khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoáng sản, luyện kim và môi trường.
  • TẦM NHÌN: Đến năm 2030, trở thành một viện công nghệ có uy tín trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực khoáng sản, luyện kim và môi trường.
  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Sáng tạo - Dẫn dắt - Hội nhập