Năng lực hoạt động chính của SIERRA trong các lĩnh vực tư vấn, đầu tư bao gồm:

1. Hoạt động KH&CN (Giấy chứng nhận số A-425 - Bộ KH&CN):

 • Nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực thăm dò địa chất, khai thác, chế biến khoáng sản, luyện kim, vật liệu, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
 • Sản xuất các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
 • Tư vấn, chuyển giao công nghệ, lập dự án, thiết kế, tư vấn thẩm định, đánh giá tác động môi trường, cải tạo phục hồi môi trường.
 • Tập huấn nâng cao trình độ năng lực cho các tổ chức và cá nhân.
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học trong các lĩnh vực nêu trên.
 • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.

2. Hoạt động xây dựng (Chứng chỉ năng lực số HAN-00056150 – Sở Xây dựng Hà Nội):

 • Khảo sát/Địa hình/Hạng III
 • Khảo sát/Địa chất/Hạng III
 • Thiết kế, thẩm tra TK/Dân dụng/Hạng III
 • Thiết kế, thẩm tra TK/Công nghiệp (Luyện kim và cơ khí chế tạo; khai thác mỏ và chế biến khoáng sản)/Hạng III
 • Giám sát/LĐTB vào công trình khai thác mỏ/Hạng III

3. Một số dịch vụ tư vấn khác:

 • Tìm hiểu thị trường (thu thập dữ liệu và đánh giá tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, luật pháp, hệ thống thuế... có liên quan tới chiến lược/ kế hoạch đầu tư).
 • Tìm dự án, tiến hành đàm phán.
 • Thực hiện khảo sát thăm dò địa chất, khảo sát xây dựng, nghiên cứu cơ hội đầu tư.
 • Nghiên cứu khả thi, thẩm tra dự án đầu tư, lập ĐTM, CPM, lập hồ sơ pháp lý cấp phép các hoạt động đầu tư, thăm dò và khai thác, chế biến khoáng sản.
 • Thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, thẩm tra thiết kế các mỏ khoáng sản kim loại, vật liệu xây dựng.
 • Đại diện nhà đầu tư thực hiện công tác thu thập dữ liệu, lên kế hoạch cụ thể để triển khai dự án.
 • Tư vấn xây dựng kế hoạch tài chính, hỗ trợ huy động nguồn vốn.
 • Quản lý, khai thác dự án,…

Từ năm 1997 đến nay: Thực hiện các công việc tư vấn trên cho các mỏ, các nhà máy tuyển khoáng, luyện kim: kim loại kẽm chì, vàng, sắt, titan…, cát trắng, đá VLXD cao cấp và thông thường; các nhà máy áp dụng công nghệ mới để xử lý triệt để chất thải phát sinh trong quá trình luyện kim thu hồi kim loại nặng, thúc đấy kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải ra môi trường.