Hội nghị khoa học quốc tế Pol - Viet về Mỏ và Tuyển khoáng(Kracov – Balan): https://polviet.agh.edu.pl/

Hội nghị khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc 2023(Quy Nhơn – Việt Nam): http://vinamin.vn/modules.php?name=Content&mcid=49&newmenuid=49&type=-1

Hội nghị khoa học quốc tế về Điều khiển, Tự động hóa và Khoa học thông tin(Hà Nội – Việt Nam): https://www.iccais2023.org/

Hội nghị khoa học quốc tế về Địa kỹ thuật và Khoa học Trái đất(Lampang - Thái Lan): gres2024.eng.cmu.ac.th

Hội nghị khoa học quốc tế Khoa học Trái đất – Mỏ - Môi trường phục vụ Chuyển đổi số, phát triển xanh, tuần hoàn và ứng phó các tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu GREEN EME 2023(Tp HCM – Việt Nam): https://qrco.de/green-eme-2023