Một số chuyên gia của SIERRA đã tham gia các hội đồng tư vấn, phản biện như:

  • Hội đồng nghiệm thu các công trình xây dựng cấp Nhà nước, kiểm định chất lượng công trình.
  • Hội đồng đánh giá ĐTM của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các chuyên ngành khai thác mỏ, chế biến khoáng sản, luyện kim, tái chế vật liệu,…
  • Hội đồng đánh giá khoa học và công nghệ cấp Bộ; thẩm định, hỗ trợ kỹ thuật, phát triển các công trình Khu liên hợp gang thép: Thái Nguyên, Hòa Phát, Cao Bằng, Việt Trung, Formosa Hà Tĩnh,…
  • Tham gia tư vấn, phản biện các dự án về tài nguyên, khoáng sản, luyện kim và môi trường của quốc gia và địa phương.