Một số công nghệ mới được nghiên cứu bởi SIERRA:

  • Phương pháp nổ mìn lượng thuốc nổ phẳng, có khả năng đẩy một phần quả núi đi một đoạn đã định sẵn, Trường đại học Mỏ Quốc gia Moscow, Liên Xô cũ (1992).
  • Công nghệ sản xuất phân DAP (diamoniphotphat – (NH3)3PO4) cho Dự án Nhà máy DAP số 3. Công nghệ xử lý quặng apatit loại II và loại IV, lần đầu tiên trong lĩnh vực hóa chất, cho phép đưa vào sử dụng hàng tỷ tấn quặng loại II và loại IV từ trước đến nay chưa có công nghệ xử lý. Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt và báo cáo Thủ tướng Chính phủ năm 2011. Trên cơ sở công nghệ được xác lập, Chính phủ đã thông qua chủ trương và Nhà đầu tư được cấp 250 ha đất để triển khai dự án.
  • Công nghệ khử, thu hồi lưu huỳnh trong tinh quặng sắt, giảm hàm lượng S là thành phần có hại trong tinh quặng sắt dùng trong luyện thép.
  • Công nghệ khai thác, tuyển và chế biến quặng đồng thành sunfat đồng, bột đồng.
  • Công nghệ mới để xây dựng mới, cải tạo các mỏ cũ thành các mỏ hiện đại, cải thiện các chỉ tiêu công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản để nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội cho các doanh nghiệp, mỏ, nhà máy, địa phương.
  • Nghiên cứu lập quy tắc bảo vệ, phục hồi môi trường trong quá trình khai thác mỏ; các giải pháp quản lý – kỹ thuật tổng thể nhằm phục vụ công tác cải tạo và phục hồi môi trường sau khai thác mỏ.
  • Công nghệ xử lý bùn thải từ nguồn nước thải axit pH = 2,5÷3 tại mỏ than Na Dương.
  • Công nghệ xử lý bùn sinh hóa, bùn công nghiệp, các chất thải nguy hại, chất thải thông thường cho các khu liên hợp gang thép trong nước, thay cho các phương pháp đốt và chôn lấp không giải quyết được triệt để các ảnh hưởng đến môi trường.
  • Công nghệ tuyển thu hồi tính quặng sắt từ quặng đuôi thải các nhà máy tuyển quặng sắt.