Một số nhà khoa học của SIERRA đã chủ trì và tham gia biên soạn các sách chuyên khảo sau:

 • Cẩm nang Công nghệ và Thiết bị mỏ lộ thiên, NXB Khoa học và Kỹ thuật (2006).
 • Cẩm nang Công nghệ và Thiết bị mỏ hầm lò, NXB Khoa học và Kỹ thuật (2007).
 • Khai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên, NXB Khoa học và Kỹ thuật (2009).
 • Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên, NXB Từ điển Bách khoa (2010).
 • Từ điển Anh – Việt ngành mỏ và môi trường, NXB Khoa học và Kỹ thuật (2015).
 • Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá xây dựng khu vực Nam Bộ, NXB Xây dựng (2015).
 • Khai thác khoáng sàng sa khoáng, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (2015).
 • Nổ mìn trong ngành mỏ và công trình, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (2015).
 • Khai thác quặng lộ thiên, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (2017).
 • Công tác khoan - nổ mìn và kỹ thuật an toàn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong ngành mỏ - công trình, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (2017).
 • Tối ưu hóa sự phối hợp giữa máy xúc và ô tô cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (2020).
 • Dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên bằng mô hình trí tuệ nhân tạo, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (2020).
 • Công nghệ khai thác các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (2020).
 • Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1, Springer (2020).
 • Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 2, Springer (2020).
 • Advances in Geospatial Technology in Mining and Earth Sciences, Selected papers of the second International Conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources 2022, Springer (2022).
 • Kỹ thuật đổ thải đất đá cho các mỏ than lộ thiên vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (2024).
 • Applications of Artificial Intelligence in Mining and Geotechnical Engineering, Elsevier (2023).