Hiện nay chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng, tuy nhiên chúng tôi luôn nhận hồ sơ tuyển dụng để trong tương lai gần khi có nhu cầu chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với các bạn.