Hiện nay SIERRA đang hợp tác nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ và triển khai ứng dụng trong xử lý bùn thải công nghiệp, bùn sinh hóa tại các mỏ sắt Cao Bằng, khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh và các cơ sở công nghiệp khác ...