Các Trường đại học

Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (khai thác và chế biến khoáng sản, môi trường)

Đại học Bách khoa Hà Nội (luyện kim, hóa chất, công nghệ vật liệu, môi trường)

Đại học Công nghệ quốc gia Moscow, Nga (luyện kim)

Đại học Bách khoa St. Petersburg, Nga (luyện kim)

Đại học Miskolc Hungary (Đại học Mỏ và Luyện kim Selmecbánya since 1735)

Đại học Công nghệ Ulsan, Korea (khoa học vật liệu)

Đại học Kyutsu, Japan (khoa học vật liệu, luyện kim)

Đại học kinh tế kỹ thuật Bắc Kinh (ngành gang thép)

Đại học Đông Bắc Trung Quốc, Thẩm Dương (kim loại màu), Côn Minh (gang thép)

Các Phòng thí nghiệm hợp chuẩn VILAS, LAS:

Viện vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng VIBM (VILAS 003)

Viện công nghệ xạ hiếm – Viện năng lượng nguyên tử quốc gia (VILAS 524)

Viện khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng IBST (LAS-XD 05)

            Các phòng thí nghiệm của nước ngoài có quan hệ:

            Phòng thí nghiệm của các trường Đại học: Gent (Vương quốc Bỉ), Bayreuth (Đức), NTU (Đài Loan).

Các thiết bị thí nghiệm tiêu chuẩn của SIERRA đáp ứng các yêu cầu phân tích, thí nghiệm thường xuyên, cơ bản. Đối với các yêu cầu thí nghiệm chuyên sâu, SIERRA phối hợp chặt chẽ với các phòng thí nghiệm hợp chuẩn, có uy tín trong nước và quốc tế để thực hiện.

Các Bộ, cơ quan Chính phủ:

Bộ Công Thương

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài chính

Bộ Ngoại giao

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng Chính phủ …

Các doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN, TKV)

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM)

Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS)

Tổng công ty Lũng Lô – Bộ Quốc phòng

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam Thịnh (HCMC)

Các doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, luyện kim, hóa chất trong nước và quốc tế