Năm 2006: Chủ trì biên soạn và giữ bản quyền xuất bản sách Cẩm nang Công nghệ và Thiết bị mỏ lộ thiên.

Năm 2007: Chủ trì biên soạn và giữ bản quyền xuất bản sách Cẩm nang Công nghệ và Thiết bị mỏ hầm lò.

Tham gia biên soạn Từ điển Anh – Việt ngành mỏ và môi trường, NXB Khoa học và kỹ thuật (2015).

Tham gia xây dựng phần mềm thiết kế và mô phỏng trình tự nổ cho công tác khoan nổ mìn mỏ lộ thiên (2013). Chủ trì nghiên cứu chế tạo bộ thiết bị giảng dạy thực hành nổ mìn điện (2015).

Chuyên gia Hội đồng nghiệm thu công trình xây dựng cấp Nhà nước

Thành viên Hội đồng đánh giá ĐTM Bộ Tài nguyên và Môi trường, chuyên ngành chế biến khoáng sản, luyện kim, tái chế vật liệu.

Ủy viên các Hội đồng đánh giá công nghệ cấp Bộ, thẩm định, hỗ trợ kỹ thuật phát triển các công trình Khu liên hợp gang thép: Thái Nguyên, Hòa Phát, Cao Bằng, Việt Trung, Formosa Hà Tĩnh, …

Chủ trì, tham gia các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ về nghiên cứu, đánh giá kinh tế tài nguyên khoáng sản, khai thác mỏ, chế biến khoáng sản, luyện kim, vật liệu, môi trường.

Chủ biên, biên soạn các giáo trình giảng dạy đại học về khai thác mỏ, chế biến khoáng sản, luyện kim, vật liệu, môi trường.

Các cán bộ khoa học của SIERRA nghiên cứu, giảng dạy tại các Trường đại học uy tín quốc tế và trong nước, thực hiện nhiều báo cáo khoa học, đề tài nghiên cứu, tư vấn phản biện được đăng tại nhiều hội thảo, tạp chí khoa học có uy tín trong nước và quốc tế.