2007-2008: Tham gia Chương trình của Liên hợp quốc, UNDP về xử lý và bảo vệ môi trường vùng mỏ Quảng Ninh. Nghiên cứu thực tế, thu thập số liệu, lập quy tắc bảo vệ phục hồi môi trường trong quá trình khai thác, thải đất đá, nước thải bề mặt mỏ, xử lý bụi, khí thải các mỏ lộ thiên và hầm lò vùng Quảng Ninh.

2014: Luận án tiến sỹ kỹ thuật “Nghiên cứu các giải pháp quản lý – kỹ thuật tổng thể nhằm phục vụ công tác cải tạo và phục hồi môi trường cho các mỏ than lộ thiên vùng Hòn Gai – Cẩm Phả”.

2016: Tham gia đề tài Nghiên cứu các giải pháp phục hồi môi trường khai thác cụm mỏ đá xây dựng tỉnh Đồng Nai. Áp dụng phương pháp chôn lấp rác thải ở moong mỏ than lộ thiên của Australia vào moong các mỏ đá khu vực Đồng Nai để chôn lấp rác thải khu vực TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai. Thu hồi khí mê tan (CH4) để phát điện.

2015-2017: Nghiên cứu thành công công nghệ xử lý bùn thải từ nguồn nước thải axit pH = 2,5-3 mỏ than Na Dương.

Từ 2016: Nghiên cứu triển khai công nghệ xử lý bùn sinh hóa, bùn công nghiệp, các chất thải nguy hại, chất thải thông thường cho các Khu liên hợp gang thép trong nước, thay cho các phương pháp đốt và chôn lấp không giải quyết được triệt để các ảnh hưởng đến môi trường.

Các cán bộ khoa học của SIERRA hướng dẫn, phản biện nhiều luận văn thạc sỹ về môi trường.