Thiên nhiên cung cấp cho con người không gian để sống. Cùng với sự phát triển của nhân loại, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thiên nhiên lại cung cấp cho con người các nguyên liệu, nguồn tài nguyên để sản xuất, nhưng cũng là nơi chứa đựng chất thải của con người.

Dù ở bất kỳ thời đại nào thiên nhiên và môi trường đều rất quan trọng đối với con người, đặc biệt khi xã hội ngày càng phát triển thì vấn đề môi trường đã và đang ngày càng trở nên quan trọng hơn, nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống và sức khỏe con người. Giữa môi trường và sự phát triển có mối quan hệ chặt chẽ: môi trường là địa bàn và đối tượng của sự phát triển, còn phát triển là nguyên nhân tạo nên các biến đổi môi trường.

Ngày nay, môi trường là vấn đề nóng của toàn nhân loại. Khí hậu ngày càng khắc nghiệt và khó dự báo hơn, mưa bão lũ quét thất thường, suy thoái đất, nước, suy giảm nguồn tài nguyên rừng, ô nhiễm môi trường xảy ra trên diện rộng… Đó là các vấn đề về môi trường mà toàn nhân loại đã và đang đối mặt. Con người đã tác động quá nhiều đến môi trường, khai thác đến mức cạn kiệt các nguồn tài nguyên, thải nhiều chất độc làm cho môi trường không còn khả năng tự phân hủy.

Bảo vệ môi trường là yêu cầu bắt buộc đối với hoạt động khai thác khoáng sản và luyện kim. Bởi đây là những ngành đặc thù, có tác động rất lớn đến môi trường. Vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân xem nhẹ vấn đề xử lý chất thải trong quá trình khai thác, phát tán bụi trong khai thác, chế biến và vận hành, ảnh hưởng đến đời sống người dân ở khu vực lân cận; không cải tạo, phục hồi môi trường khi hết hạn khai thác.

Thực tế cho thấy có rất nhiều trường hợp bỏ qua hoặc xem nhẹ vấn đề môi trường làm ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả hoạt động và đầu tư của mỗi dự án cũng như tránh khỏi những rủi ro có thể xảy ra thảm hoạ bất ngờ.

SIERRA nghiên cứu và thực hiện những công tác bảo vệ môi trường đặc biệt là nghiên cứu lập quy tắc bảo vệ phục hồi môi trường trong quá trình khai thác các dự án, các giải pháp quản lý – kỹ thuật tổng thể nhằm phục vụ công tác cải tạo và phục hồi môi trường.

SIERRA cũng nghiên cứu triển khai công nghệ xử lý bùn sinh hóa, bùn công nghiệp, các chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp cho các cơ sở công nghiệp khai thác mỏ, tuyển khoáng, luyện kim, hóa chất, nhiệt điện ... trong nước, thay cho các phương pháp đốt và chôn lấp không giải quyết được triệt để các ảnh hưởng đến môi trường.