2003-2004: Thi công 6 gói thầu xây dựng quốc lộ 6, khoan nổ mìn phá đá yêu cầu cao về kỹ thuật an toàn.

2005: Hợp tác với Tổng công ty Lũng Lô – Bộ Quốc phòng, khoan nổ mỏ đá Cháp Trái, cung cấp cho đập chắn sóng Dung Quất, Khu lọc hóa dầu Dung Quất, cảng chính Quảng Ngãi.

2006: Khoan nổ mìn, xúc đào nền khu biệt thự Biển và Dịch vụ du lịch biển Anh Nguyễn – TP. Nha Trang, Khánh Hòa. Yêu cầu cao về kỹ thuật an toàn đối với cáp treo biển và khách sạn Hòn Tre khoảng cách 50 m. 

2007: Khoan nổ mìn mở đường tránh ngập Bắc Trà My, thủy điện A Vương.

2009-2010: Nhà thầu cho Công ty Wolkem India mở 1200 m đường vào mỏ đá hoa trắng Thung Phá Nghiến, xã Châu Tiến, Quỳ Hợp, Nghệ An.

2011-2012: Nhà thầu chính mở đường mỏ, bóc đá phủ, khai thác đá hoa trắng cho Công ty Omya (Vương quốc Bỉ - Thái Lan).

2014-2015: Nhà thầu chính cho Tập đoàn xây dựng Miền Trung, Thanh Hóa thi công khoan, nổ, xúc, vận tải, đào khuôn, đổ bê tông, hoàn thiện đường dạng chữ V Lũng Cao, Nam Sơn, Bá Thước, Thanh Hóa - Tân Lạc, Hòa Bình.

SIERRA có các Công ty con, đơn vị trực thuộc có năng lực thi công các công trình yêu cầu kỹ thuật cao về an toàn và chất lượng: Công ty TNHH Công nghệ cao Hồng Tuân và các Doanh nghiệp dự án được thành lập trên cơ sở hợp tác triển khai ứng dụng công nghệ vào sản xuất tại các địa phương.